Kvalitets- og HMS-policy i CNP AS

CNP AS er en ansvarlig leverandør av bemannings- og rekrutteringstjenester til olje og gassindustrien, on- og offshore, samt samferdsel.

CNP AS fokuserer på kvalitet og HMS i alle prosesser.  Vi har nullvisjon når det gjelder uopprettelige skader på mennesker, miljø og materiell.  Ved at alle ansatte engasjerer seg og deler erfaringer, skal vi sammen lære av mindre alvorlige hendelser, for å unngå de alvorlige ulykkene og skadene. I all planlegging og i alle prosesser skal det gis tid og rom for å ha kvalitet og HMSsom fokusområde.

Kvalitetssystemet gjelder for alle avdelinger i CNP.  Ansatte i CNP gis tilgang på oppdaterte prosedyrer, rutiner og retningslinjer som gjelder sitt arbeidsområde.

Alle ansatte i CNP AS forplikter seg til alltid å levere resultater raskt og effektivt, med målsetting om at vi skal fremstå som en positiv og attraktiv samarbeidspartner for våre kunder, og arbeidsgiver for våre ansatte.