CNP er en landsdekkende leverandør av fagpersonell innen elektro/rør/mekanisk til on-/ offshore og samferdsel. Selskapet leverer høyt kvalifisert personell, og har fokus på kvalitet og HMS som en integrert del i alle ledd av sin leveranse. Gjennom ett godt samarbeid plikter selskapet alltid å levere resultat raskt og effektivt, med det mål for øyet å fremstå som en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver for kunder og ansatte. 
CNP har tariffavtale med fellesforbundet / EL & IT forbundet og er medlem av NELFO.