Visjon:

Personellet som realiserer kundens potensiale.


Verdier:
 


Profesjonell
Bidrar til et positivt arbeidsmiljø.
Høyt faglig kvalifisert personell.

Lojal
Ærlighet og integritet i alle forhold.
Ansvarlig etisk aktør i alle ledd av verdikjeden.

Langsiktig
Nullvisjon når det gjelder uopprettelige skader på mennesker,
miljø og materiell.
Fleksible ressurser tilpasset endringer og ethvert behov.